9330 Kapuvár, Zöldfasor u.5.
Működési terület:
Kapuvár
Kapcsolattartó:
Ujhelyy Károly Tel: 06204014840
Elnök
Pintér László Tel: 0696244162
Leírás:
A Kapuvári kertbarát kör költségvetés nélkül működik.
Rendszeres kapcsolat tartás van a Győri Kertbarát Egyesülettel. Előadásaikat látogatják.
És a Győri Kertbarát Egyesület részéről is tartanak előadásokat Kapuváron.
A Kertbarátkör nem tagja a KKOSZ-nak
Pintér László
elnök Tel:96-244 162

Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete
9153. Öttevény, Fő utca 1/c.
Működési terület:
Győr
Kapcsolattartó:
Ujhelyy Károly Tel: 06204014840
Web:  https://www.gyorikertbarat.hu/
Email:
info@gyorikertbarat.hu
Leírás:
Elnök.
Nagykutasi Viktor Tel: 06308946013
További információkat a kertbarát kör saját weboldalán olvashatnak: www.gyorikertbarat.hu

2023 I.féléves program tervezet

2023 I.féléves program tervezet 2

LEÍRÁS:
A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete fél évszázada fogja össze a Győr és
környékén lakó kertészkedőket, kis árutermelőket és kertbarátokat, közösségi életet és
szakmai ismeretek biztosítva tagjainak. Nyitottak vagyunk a kéthetente megrendezendő
előadásaikon a résztvevő érdeklődők számára.
Napjainkban megint nagyon fontos lett a kert és annak művelése.
A kertet úgy kell kialakítani, hogy az felüdülést, a hétköznapi feszültségek feloldását
biztosítsa a kertészkedő számára, és ne rabszolgája legyen a kertnek.
Hisz a kert a családi események színhelye, amely pihenést, kikapcsolódást nyújt,
megteremti a család asztalára a zöldséget és a gyümölcsöt, és a feleslegből a piacra is jut.
Az eltelt 50 év igazolta, hogy egyre nagyobb szükség van az egyesület munkájára, hisz a
növekvő taglétszám az előadásokon résztvevő érdeklődők száma, szakmai kiadványaink
sikere és visszhangja erre enged következtetni.
Célunk a szélsőséges időjárás és a klímaváltozás miatt, a napi szinten felmerülő problémák, új
növénybetegségek és az ellenük való védekezés módjának megismertetése, valamint tagjaink
továbbképzése, folyamatos informálása, és a közösségi élet megfelelő működtetése, például
hasznos, látványos bemutatók, tanulmányutak szervezése. Fontos feladat a növénytermesztési
ismeretek átadása az ifjúság számára, az iskolakertekkel való együttműködés erősítése.
Hisszük és valljuk, hogy ha egy városban sok szép és művelt kert van, akkor a város többi
lakója is kedvet kap a hozzájuk való csatlakozásra, ezáltal megteremtve a harmonikus
környezetet és az egészséges táplálkozás alapjait is.
Előadásainkat, rendezvényeinket minden érdeklődő szabadon látogathatja.
A KKOSZ munkájához, sikeres működéséhez hozzájárulva: rendszeres kapcsolattartás által a
konstruktív munkát erősítjük, Ismeretterjesztő előadásainkat megosztjuk, az országos
szövetség munkáját a közösségi oldalakon népszerűsítjük, az iskolakertekkel való
együttműködés eredményességét elősegítjük.
Nagykutasi Viktor
elnök

Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre
​9200. Mosonmagyaróvár, Csók I út 1/D
Működési terület: Mosonmagyaróvár
Kapcsolattartó: Ujhelyy Károly 06204014840
Elnök: Jáni Lajos Tel 06706395188
 Jáni Lajos: janilajos@gmail.com
Hársfalvi Józsefné titkár, pénztáros
Leírás:
Egyesületünk minden hónap első hétfőjén tartja a taggyűlését.
A Kertbarát kör rendszeresen tart előadásokat a tagok számára, szinte teljes létszámú részvétellel.
Az országos értekezleteken hasznos és szakmai előadásokat várunk, amely a kertbarátokat és
kertészeket érdekli. Segítséget várunk az egyesületünk szakmai előadásaiban, a jövőre esedékes
munkaprogramunk kidolgozásához (október második felében aktuális) szakmai előadókat nagyon
szívesen fogadjuk. Az egyes előadások anyagait, amennyiben az előadó hozzájárul e-mailben történő
elküldését az egyesület részére, vagy az előadásokon megjelent vezetők részére nyomtatott anyag ill.
pendrive formában történő biztosítása előnyös lenne.
A KKOSZ-ban történt megbeszélésekről szívesen fogadom a tájékoztatást.
A 2022 évben, esedékes az egyesületünk 50 éves fennállási jubileumának megünneplése az év
közepén június hónapban, majd szeptemberben a Termény- és virágkiállítás alkalmával. Ehhez
szívesen fogadom a javaslatot, segítséget.
A jövő évi munkaprogramunkban szeretnénk szerepeltetni Ujhelyy Károly KKOSZ elnökségi tag,
referens előadását is. Közben dolgozunk a jövő évi munkatervünk kidolgozásával.
A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre szeptember 7-9. között tartotta szokásos Termény- és
virágkiállítását. A Jáni Lajos vezette civil szervezetet az ünnepen Dr. Nagy István agrárminiszter,
Széles Sándor Főispán, Dr. Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, András Károly, a
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, Dr. Varga Jenő, a MATE Fertődi Kutató
Állomás kutatója, Bári József, a Dunaszerdahelyi Kis Kertészek elnöke köszöntötte, valamint Farkas
Ervin, az evangélikus gyülekezet lelkésze mondott áldást. Nagy István miniszter elismerő oklevelet
adott át Hársfalvi Józsefnének, Höckné Németh Ildikónak, Ihász Kálmánnénak, Nagy Bélának, Soós
Istvánnénak, Takács Istvánnénak és Jankóné Nagy Katalinnak. Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetsége részéről András Károly elnök a kertbarát kör elnökeinek kiemelkedő tevékenységük
elismeréséül elismerő oklevelet adományozott: Króneisz Flóriánnak, Rongits Pálnak, Hegedüs
Csabánénak és Jáni Lajosnak. A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre vezetése az egyesület
tevékenységét, szakmai fejlődését segítő munkájuk elismeréséül elismerő oklevelet adott át dr. Kocsis
Sándornak, Makai János kertészmérnöknek és Jáni Lajosnénak a Termény- és virágkiállítás, valamint
az 50 éves Jubileumi ünnepség megszervezése elismerésül. Kertbarátok és városunk, valamint a
környék lakói szép számmal jelentek meg a megnyitón. A kiállítást szokás szerint több mint 1000
mosonmagyaróvári óvodás iskolás és kertészkedés iránt érdeklődő városlakó nézte meg. A
Terménykiállításon kiállító I. helyezést elért Hildegard Óvodának, valamint a Lurkóvár Óvodának
édesség csomaggal kedveskedtünk szép munkájukért és az évfordulón szereplésért.
Jáni Lajos
elnök

Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre
2022. évi munkaterve
9200 Mosonmagyaróvár, Csók István u. 1/D
Adószám: 18983089-108 (Szja. felajánláshoz)

Január 3. (16 óra) Hétfő. Elnöki beszámoló a 2021 évi munkáról Ea.: Jáni Lajos
Pénzügyi, és ellenőrző bizottság beszámolója Ea.:Ihász Kálmánné
2022 évi munkaterv KÖZGYŰLÉS Ea.: Jáni Lajos
Születésnaposok köszöntése Jankóné Nagy Katalin
Február 7. (16 óra) Növényvédelem a házikertben. Ea: Simonné Pammer Lívia
Születésnaposok köszöntése Jankóné Nagy Katalin
Február 21. Hétfő. BORVERSENY (16-19 óráig)
Február 26. Szombat. Farsang /15-20 óra/ Külső helyszin. zene: Hegedüs Robi
Március 7. (16 óra) Tavaszikert: Magaságyás Ea: Ujhelyi Károly
Borverseny eredmény hirdetése és NŐNAP Liszkai Lóránt
Születésnaposok köszöntése. Jankóné Nagy Katalin
Március 12. Szomb.15 óra Metszési bemutató /N. Béla kert/ Makai János
Április 4. (16 óra) Hétfő. Polgármesteri tájékoztató. Dr. Árvay István
Születésnaposok köszöntése. Jankóné Nagy Katalin
Április 22. (Péntek) TAVASZI TANÚT: Vámosszabadi – Komárom- Majkpuszta –
Tatabánya Turul emlékmű, kilátó.
Május 14. 10 óra Szombat. 50 éves Jubileum ünnepség első része
Születésnaposok köszöntése. Jankóné Nagy Katalin
Június 13. (17 óra) Hétfő.Talajunk élővilága Ea: Dr. Schmidt Rezső
Kertszemlék megtartása (folyamatos) „Mo. Legszebb konyhakertjei „
Jelentkezés terménykiállításra, és kertszemlére: Kubikné Magdi
Születésnaposok köszöntése. Jankóné Nagy Katalin
Július hó Szünet.
Aug. 22. (17 óra) Hétfő. Terménykiállításra előkészület: Hársfalvi Józsefné, Jáni Lajosné
Szüretre készülődés. Ea.: Nagy Béla
Születésnaposok köszöntése. Jankóné Nagy Katalin
Szept. 7-9 Szerda-Péntek. Termény-és virágkiállítás ( Aula,) 50 éves Jubileumi ünnepség.
Szabó-és varró terem./vendégek fogdására/ Dunaszerdahelyi Kertbarátok 10 fő.

Október 3. (16 óra) Hétfő. Bogyós gyümölcsökről Ea.: Dr. Varga Jenő
Terménykiállítás értékelése Jáni Lajos
Születésnaposok köszöntése Jankóné Nagy Katalin
Október 6-7.(Szer)ŐSZI TANÚT:(Becsehely kivi–Orchidea Farm)Jáni L
Nov. 7. (16 óra) Hétfő. Kertünk rejtelmeiről Ea.: Dr. Farkas Anikó
Márton nap – szőlő a bor értékelése Ea.: Nagy Béla
Születésnaposok köszöntése Jankóné Nagy Katalin
Dec. 5. ( 15 óra) Hétfő Mikulás ünnepe – Adventi Ünnep (bal galéria)
Születésnaposok köszöntése Jankóné Nagy Katalin

Jáni Lajos tel:70/639 5188 Liszkai Lóránt tel:70/260 9955

Hársfalviné Anikó: 70/541 1671

E-mai: ovarikertbaratok@gmail.com, janilajos@gmail.com
(A tervezett programok változtatásának jogát fenntartjuk.)

9400 Sopron, Virágvölgyi u. 101.

Működési terület:

Sopron

Kapcsolattartó:

Balogh Gyula

Leírás:

Balogh Gyula (országos elnökhelyettes) Tel:30-9860 320

kertszövetség Copyright © 2017. Minden jog fenntartva.

Kimlei Kertbarát Kör

9181 Kimle Dózsa Gy. út 28

Működési terület:

Kimle

Kapcsolattartó:

Ujhelyy Károly Tel: 06204014840

Elnök

Kroneisz Flórián Tel: 06204115826

Email:

kroneiszflorian@gmail.com

Leírás:

A Kimlei Kertbarát Kört 2009-ben azzal a céllal alapították, hogy összefogja a településen élő, kertet művelni szerető embereket, akik szakmai témájú előadások keretében gyarapítani kívánják tudásukat.

34 fővel és 5 fő vezetőséggel indult a civil szerveződés, amelynek tagsága mára 80 – 100 főre növekedett és összetartó közösséggé kovácsolódott. A szerveződés nem csak szakmailag megalapozott és igényes programokkal. hanem szabadidős tevékenységgel is várja a tagokat.

A tagdíj 1000 Ft/év

A szervezet legnagyobb és leglátogatottabb eseménye a három napos, hagyományos szeptemberi „Termény és virág kiállítás”, amely az évek alatt nemzetközivé nőtte ki magát. Alkalmanként 65-70 kiállítóval, évről évre új ötletekkel, pompás virág és bemutató kompozíciókkal, műsorral, iskolások részvételével várják a látogatókat.

A Kertbarát Kör tagok évente több mint 20 alkalommal találkoznak szervezetten. Ilyenkor az esetek többségében szakmai témákban hallhatnak előadást az érdeklődők. De kikapcsolódásként szívesen hallgatnak úti beszámolókat, élelmiszeripari újításokat, ételkészítési praktikákat, településtörténeti beszámolókat.

Élen járnak a falu szépítésében, szerveznek szemétgyűjtést, virágültetést, és besegítenek a parkok gondozásába is.

A Kimlei Kertbarát Kör a fennállása óta több mint 240 előadást, 13 virágkiállítást, 13 szemétszedési akciót, legalább 30 virágültetést és 20 kirándulást szervezett meg és bonyolított le.

Jó kapcsolatot ápol a kertbarát szervezetekkel. A Mosonmagyaróvári Kertbarát Körrel kiemelkedően szoros a kapcsolatuk. A Kertbarát kör nyitott minden kertészkedést kedvelő számára.

 

2022 éves tervezett programok.

Február   : Gyümölcsfák, bokrok, metszése, koronaalakítás módszere.

Március 7  :  Nőnapi ünnepség

Március 21 : Növénytermesztési ismeretek.

Április 4 :   Önellátás, vetőmag előállítás.

Április 25 : Vízgyűjtés, öntözés, vízmegőrzés.

Május 9 :  : Fogalmak magyarázata, biodiverzitás, GMO, ökológiai lábnyom

Május 23    Biotermesztés, Gén megőrzés,

Július-Augusztus: Kerékpártúrák. (33 „Dunakavics” és Szigetköz felfedezése)

Augusztus 20 : Terményáldás, és virágkiállítás

Szeptember 9 : Vetőmag önellátás, előkészítés, tárolás.

Szeptember 19 : vetőmag csere.

Október 3 :

Október 31 :

November 14 :

November 28 :

December 5 :