További fotók a képre kattintva

A XVI. kerületi, Kertvárosi Kertbarátok Egyesület önkénteseiként Bálint gazda gyümölcsösében
jártunk. 2022. évi vállalásunknak megfelelően, karbantartást és helyreállító zöldmetszést
végeztünk, hogy Kertvárosi Tanyaudvarba látogatók Bálint gazda munkásságához, nevéhez méltó,
egészséges, szépen fejlődő gyümölcsfákat csodálhassanak.
A kert (1165 Budapest, Sarjú út 5.) hétvégén látogatható: szombat 10:00–16:00 és vasárnap
10:00–16:00 között.
Bányi Gyuláné elnök

TEMERIN

A vajdasági 30 ezer lakosú TEMERIN “KERTBARÁTOK KÖRE” 2007 óta tagja a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének. Az idei hagyományos Illés – napi ünnepségükre meghívták a KKOSZ -t is. 7 fős delegációnk -a szakmai kapcsolatépítés, ismerkedés mellett-, kihasználta a lehetőséget, elismerő okleveleket adott át. Köszöntöttük a 25 éves temerini Kertbarátok Körét, s megköszöntük – többek között- Snejder Sándor volt elnöknek (ma alelnök), s Kovach Róbert jelenlegi vezetőnek az együttműködésünk érdekében végzett kiváló munkáját.

Részt vettünk az ünnepi felvonuláson, a szentmisén, megtekintettük az alsófokú magyar iskolában a magyar civil szervezetek kiállításait, s a tájházat.

Több hazai (pl. Makó, Szentes) és Dél-Bácska-i kertbarát ill. gazdaköri szervezet képviselői is jelen voltak, így hasznos-, a jövőbeli programjainkat is gazdagítható – beszélgetéseket is tudtunk folytatni.

TOVÁBBI FOTÓK A KÉPRE KATTINTVA

Magyar nemesítésű egynyári virágok kiállítása Egerben

2022. 07. 15.-én 10 órai kezdettel ünnepélyes kiállítás megnyitót tartunk az egri Eszterházi
egyetem liceumának aulájában.
A kiálítás az Eszterházi téren a líceum elötti parkban került kialakításra.
Megtekinthető szeptember 20. –ig az időszak bármely napján.
Csoportos bejelentkezés esetén egyesületünk segít további programok megszervezésében.
(muzeumok, étkezés,borkóstoló,városnézés,stb-igény szerint) A kiállítás egy növénygyűjtemény.
Minden egyes fajta Dr Kovárs Zoltán professzor, magyar növénynemesítő által előállított Magyar
virágfajta.
Kovács professzor egész munkásságát az egynyári virágok úl fajtáinak kinemesítésének szentelte.
Több mint 100 új fajtát hozott létre.
Azt tapasztaljuk, hogy a kinemesített fajták fajtafenntartása, megörzése nem egyszerű feladat. A
nemesítő halála óta évről-évre egyre kevesebb fajtához lehet hozzájutni.

Egyesületünk vállalta, hogy létrehoz egy fajtagyűjteményt, hogy felhívjuk a figyelmet a hazai
fajták fontosságára, szépségére. Talán a megnövekedett érdeklődés elősegíti ezen fajták további
fennmaradását.
Minden érdeklődőt szívesen látunk. A kiállítás megtekintése során szórólapok segítik a
tájékozódást, mellette szakmai idegenvezetéssel segítjük a látogatókat.
Nagyon örülnénk, ha ezt a gyönyörű virágkiállítást minél többen megtekintenétek.

A Kertbarát Kör Egyesület Eger civilszervezet nevében:
Zerényi Endre elélhetőség: 70 3653156 zerenyi.e@gmail.com

A TOVÁBBI FOTÓK A KÉPRE KATTINTVA

Kertbarátok találkoztak Szekszárdon.

A Kertészek és Kertbarátok Szövetsége idei, (2022.-es) 3 napos továbbképzését Szekszárdon
tartották.
Mintegy 60 fő vett részt a nagyon változatos programon a nagyon meleg nyáridőben.
A város nevezetességeivel alaposan, részletesen Kaczián János ismertetett meg bennünket, aki
levéltáros, népművelő – Pro Urbe Szekszárd díjas.
Sétát tettünk a belvárosban, meglátogattuk a Művészetek Házát, a Belvárosi templomot, és a
Wosinszky Mór megyei múzeumba is betértünk.
A múzeumban Ódor János Gábor igazgató és Kovács József múzeumpedagógus fogadott. A látogatás
több érdekességet tartogatott számunkra. Kovács József hegedűt ragadott és nótára bíztatta a
látogatókat. A kiállítótérben a múzeumi tárgyak beszédesen szóltak a múltról. Az alagsori vitrinek
ezerféle tárgyat rejtenek gyönyörű rendben érthető, szakszerű, intelligens rendezésben.
Remek pincelátogatásokon vettünk részt a Dicenti Dezső Szekszárdi Kertbarát Kör tagjainak
pincéiben.
Mindenütt a borászok mutatták be pincéjük borainak legjavát a bor történetével, tulajdonságainak
ismertetésével.
A koronát egy vendéglátással foglalkozó pincészet tette fel a sorozatra: csodálatos építészeti remek
volt a körítés, barátságos kínáló volt a vendégfogadó, a kezdő hangulatról élő zenével gondoskodtak.
A programokat egy helyi piac látogatással, a Babits Mihály szülőházának meglátogatásával folytattuk.
Voltak, akik a Mézeskalács Múzeumba is elmentek és megtekintették a majdnem 200 éves családi
vállalkozás relikviáit, mai mézeskalácsait.
A következő szakmai esemény a sokakat foglalkoztató dióburok fúrólégy elleni védekezéssel
kapcsolatos növényvédelmi előadás volt.
Végére értünk a tervezett témáknak, utoljára maradt az értékelés és búcsúszó.
Tartalmas három napot töltöttek az ország minden részéből idesereglett kertbarátok. Ismeretekkel és
élményekkel gazdagodva indultunk haza.
Köszönet Ferenc Vilmos alapító elnöknek és kertbarát köri tagjainak, valamint mindenkinek, aki a
rendezvény sikeréhez hozzájárult.
A fotókat és tudósítást készítette Demény István

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

Az egyesület székhelye: 1174 Budapest, Táncsics Mihály út 1.

Meghívó közgyűlésre

Helye:
Stefánia Palota Honvéd kulturális Központ 1143 Budapest, Stefánia út 34.-36. Megközelíthető: Keleti pályaudvartól 5, 7, 110-es autóbusszal a Stefánia útig (az
„E” jelzésűek nem jók!)
Ideje:
2022.05.02., hétfő 10 óra

Kérjük, hogy lehetőleg fél órával a kezdés előtt érkezzenek azért, hogy a regisztrációt időben el tudjuk végezni. A küldöttnek szükség esetén igazolnia
kell tudni a 2022 évi tagdíj befizetést és annak a tagszervezetnek a nyilatkozatát, amelyik képviselőnek delegálta.
Napirendi pontok:
1. a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámláló bizottság megválasztása
2. a 2021. éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása
3. közhasznúsági melléklet elfogadása
4. az új tagszervezetek szövetségünkbe történő felvételének elfogadása
5. a 2022. éves költségvetés elfogadása
6. az Alapszabály módosítása (Az érvénybe lévő Alapszabály újra lett szerkesztve, viszont a vezetőség, a székhely és a célkitűzés változatlan. Az
elfogadásra szánt új Alapszabály a tagszervezetek előzőekben, véleményezésre megkapták)
7. a 2023. évi tagdíj elfogadása
8. az SZMSZ és mellékleteinek elfogadása
9. a Felügyelő Bizottság 3 tagjának megválasztása

Érvényes a Közgyűlés, ha azon tagszervezetek közül, akik a 2022 éves tagdíjat befizették, a delegált képviselőjük legalább 50%+1 hivatalosan jelen van.
Fontos, hogy minden szavazás előtt meg kell vizsgáljuk ezt.

Az 1. – 5. és 8. napirendi pontokkal kapcsolatos döntéshez a jelenlevő delegáltak 50%+1 szavazata kell.
A 6. és 7. napirendi pontnál a jelenlevő delegáltak 75%+1 szavazata kell -, míg a 9. napirendi pontnál minősített többség kell, azaz az összes tagszervezet 75%+1 kell a döntéshez.
Azon tagszervezetek, amelyeket ezen a taggyűlésen veszünk fel a KKOSZ-be és a többi feltételnek is eleget tesz (tagfelvételi kérelem kitöltése, tagdíjbefizetés, a
közgyűlésen résztvevő delegált megbízása), az 5. – 8. napirendi pontokon már szavazhat. Azon napirendi pontokat, amelyeket nem tudtunk elfogadni, a megismételt közgyűlésen tárgyaljuk, ahol már a megjelentek egyszerű szótöbbséggel döntenek. A megismételt közgyűlésen csak azon napirendi pontok
szerepelhetnek, amelyekről az első közgyűlésen nem sikerült dönteni. A megismételt közgyűlésgyűlés helye: Stefánia Palota Honvéd kulturális

Központ 1143 Budapest, Stefánia út 34.-36
A megismételt közgyűlés időpontja: május 11., szerda 10 óra

A 2022. április 10.-i meghívóban szereplő tévedésre egyik tagszervezetünk hívta fel a figyelmünket, ezért lett külön napirendi pont a most 7., mivel ennek elfogadásához a jelenlevő delegáltak 75%+1 szavazata kell.

Budapest, 2022. április 20.

Radványi Imréné András Károly
KKOSZ főtitkára sk. KKOSZ elnöke sk.
tel.: +36 30 4269197 tel.: +36 30 4269526
email: radvanyi.csalad@gmail.com email: andras.karoly52@gmail.com

Kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

Idei második hírlevelünkben két új termék kipróbálására buzdítunk: A Pure-Lees Elgancy és Delicacy.

Mindkét termék a vörösborok eleganciájának javítására született, amire a Noblesse is használható.

 

NOBLESSE:

A Noblesse az éretlen vegetális ízeket, illatokat, és az illathibákat (fehérboroknál is), valamint a tanninagresszivitást csökkenti erőteljesen.

Noblesse = hővel inaktívált speciális élesztő.

Dózis: 20-40 g/hl

 

PURE-LEES DELICACY:

A Pure-Lees Delicacy sejtfalat, oldható és nem oldható sejtalkatrészeket tartalmazó termék.

Pure-Lees Delicacy = nagynyomású homogenizációs (HPH) eljárással inaktívált élesztő.

Kis adszorpciós képesség, és nagy komplexképző/tanninburkoló hatás jellemzi.

Dózis: 20-40 g/hl

 

PURE-LEES ELEGANCY:

A Pure-Lees Elegancy sejtfalat és nem oldható sejtalkatrészeket koncentráltan tartalmazó termék.

Pure-Lees Elegancy = nagynyomású homogenizációs eljárással inaktívált, majd centrifugálással  koncentrált inaktívált élesztő.

Nagy agresszív tanninokat adszorbeáló képesség jellemzi.

Dózis: 20-40 g/hl

PURE-LEES LONGEVITY:

A termékcsalád 3. tagja erős oxigénkötő inaktív élesztő termék.

Borszállításoknál, hidegkezelésnél, hosszú távú tárolásnál profitálhatunk erős oxigénkötő képességéből.

20-40 g/hl dózisban 1-2 mg/l oldott oxigén megkötésére képes.

 

A fenti 4 termékből kérésre termékmintát tudunk biztosítani (20 g-os mintacsomagok).

Kérdés  esetén állunk rendelkezésetekre/rendelkezésükre.

Jó munkát kívánva,

üdvözlettel:

                    Dr. KOVÁCS Tamás Ph.D.

             ügyvezető/director

                

Károlyi Kastélypark

 június 3–5. 

  1. „Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok”
    Az 5. Európai „Rendez-vous aux Jardins” keretében

Kiállítás és vásár a megújult parkban

A Károlyi József Alapítvány szervezésében
 

Magyar fővédnökök:

Virágos Magyarországért

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

Magyar Díszkertészek Szövetsége

 

Európai díszvendég országok:

Csehország, Franciaország

Előadások, kertészek, kerti kiegészítők és bútorok,

művészek és kézművesek, szakmai szövetségek, kertészeti iskolák,

tájépítészek, botanikai séták, gyermekprogramok

A konferencia kiemelt témái:

Biodiverzitás és tájépítészet

Koncertek:

Alba Regia Szimfonikus Zenekar

 Belépők:

1 500 Ft (felnőtt) ; 1 000 Ft (diák, nyugdíjas)

 Nyitvatartás:

Péntek: 14:00–19:00 óráig (10 és 14 óra között a szakma képviselőit várjuk)

Szombat – vasárnap: 9:00–19:00

 

Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2.

Tel. 06 21 311 04 26; e-mail: info@karolyikastely.hu; web: www.karolyi.org.hu

Szeretettel várjuk a tavaszkert Dísznövény 2022 Szakkiállítás és Vásáron 2022. április 22-24-én a Budai Arborétumban!

A sokéves hagyomány szerint április utolsó hétvégéjén virágosítunk, növényesítünk, adunk inspirációkat, kiállítóink termékeivel inspirációkat,  megoldásokat a kertek, balkonok, természetközeli dizájn-és gasztronómia szerelmeseinek a tavaszi pompáját mutató Budai Arborétumban!

Célunk egy olyan kiállítói és vásártér megrendezése, amely minőségi növény és termékkínálattal, előadásokkal, kiállításokkal és kapcsolódó programokkal várja a Látogatókat, lehetőséget biztosítva a vásárlásra, és a téma iránt érdeklődőknek információ és élményszerzésre.

Időpont:

  1. április 22., péntek 10:00 – 19:00
  2. április 23., szombat 9:00 – 19:00
  3. április 24., vasárnap 9:00 – 18:00

Helyszín:

Budai Arborétum, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Farkas Andrea 

projektvezető

+36 30 3431853

tavaszkert@tavaszkert.hu

tavaszkert.hu

https://www.facebook.com/events/607666877125912

A sárga gombra kattintva megtekinthető a metszési bemutatók helyszinei és időpontjai.

Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti kezdeményezéseik összehangolásaként országos programot indítottak 2019. januárjában.

Az agráriumot legfelsőbb szinten képviselő szervezeteknek, az egyház vidékfejlesztési törekvéseinek és a magyarországi iskolakerteket ernyőszervezetként összefogó civil szervezetnek a szövetsége európai térségünkben is egyedülálló és példaértékű.

A környezetvédelemért felelős tárcaként az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyetértenek abban, hogy a jövő nemzedékeinek környezettudatosságát fejleszteni szükséges, hiszen enélkül nincs élhető jövő. Felelős szervezetként tevékenyen részt vállalnak a fiatalok környezeti nevelésében, melynek egyik legkézenfekvőbb gyakorlóterepe az iskolakert.

A négy szervezet együttműködésének alapja az iskolakertek iránti elkötelezettségük, amely tükröződik eddigi kezdeményezéseikben: az Agrárminisztérium 2018-ban elfogadott Városi Agrárpolitika szakpolitikai programja, az Iskolakertekért Alapítvány szakmai-módszertani fejlesztései és az Iskolakert-hálózat felépítése, a Váci Egyházmegyei Karitász az egyházmegye területén indított iskolakert-népszerűsítő és szakmai támogató munkája, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt Nógrád megyében indított „Földforgatók” nevű agrár-pályaorientációs pilot program.

A négy szervezet – kezdeményezéseik összehangolása érdekében – indítottak közös programot az iskolakertek országos fejlesztésére.

Szolnok, 2021.11.25.

Pálinka mustrát tartottunk a Bereczki Máté Gazdakör foglalkozásán.

Az est témája a pálinka volt. Bevezetőnek Markó Péter tartott egy előadást a pálinka készítés történetéről, fázisairól, főzéséről. érleléséről.
Az előadás felelevenítette a régi pálinka keletkezésének állomásait, majd részletesen kitért a mai pálinka készítés követelményeire, szabályaira, technikájára
A hallgatóság nagyrésze készít, vagy főzet pálinkát, így bőven akadt hozzászólás, kiegészítés az előadó szavaihoz.
 Több különleges szakmai fogás is szóba került, megbeszéltük, hogy milyen gyümölcsből hogyan érdemes a „tüzes vizet” előállítani.
Közben elkezdődött a tagok által hozott pálinkák kínálása. Sok érdekes párlat került a kóstoló poharakba, A gyümölcsök széles skálájából desztillálták a finom nedűket.
A hagyományos kerti gyümölcsök, mint alma, körte, szilva, meggy, birs, barack mellett kóstoltunk finom tök pálinkát, ágyas szőlő pálinkákat is
A pálinkák közben kedves tagtársunk saját készítésű pogácsáját is eszegettük. Miután az elfogyott, alágy kenyérre kent mangalica zsíros kenyér vette át a szerepét 
lila hagymával. Ez sem tartott sokáig, gyorsan elfogyasztottuk.
Megállapítottuk, hogy a sok évig érlelt pálinkák kellemesebb italúak a nemrég kifőzöttekhez képestés mindegyik mintán érződött a gazda gondos keze munkája.
Megérte megtartani ezt a házi bemutatót, kellemes beszélgetés, példálózás és anekdotázás közepette.

Demény István Bereczki Máté Gazdakör

Pétfürdő Kertbarát kör

50 éves Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesülete.1970-ben elindult és azóta is töretlenül jelen van a városunk és a kistérség civil
életében, gyakran részt vesznek a városi programokon, kiállításokon, illetve
előadás-sorozatokat, metszési gyakorlati bemutatókat, kistermelői borversenyt szerveznek stb.
Wolfsbergi Nemzetközi Kiállításon is. 2011-ben a Nemzetközi Kertbarát Találkozó megszervezését is nekik köszönhetjük. A látogatók sokszor ámulattal
csodálják a Kertbarátok gondosan megkomponált standját, melyeken saját
terméseiket, befőttjeiket, savanyúságaikat, illetve kistermelői boraikat is kínálják ilyenkor. Ha igazán szeretné közelebbről megismerni a Kertbarátokat, javaslom a kedves olvasónak látogasson el egy-egy ilyen kiállításra.  

Konyhakert verseny
2021.09.19.

Idén kilencedik alkalommal versenyeztek a legszebb konyhakertek.

Az önkormányzat bízik abban, hogy az országos program révén a jövőben népszerűbb lesz a kertészkedés, s egyre több fiatal művel majd otthon földet, továbbörökítve az évtizedes tapasztalatokat. A programot a kertbarátkör is támogatta, elnökük, Zerényi Endre is részt vett az átadáson.

Kiállítás
2021.09.03

A Budapest kertészek és kertbarátok rendezésében termény kiállítás volt a Stefánia Palota udvarán.

Nagyon színvonalas, szép és gondos “standokat” láthattunk. 

A kiállítás után előadásokat és műsorokat élvezhettünk.

A videóban az újonnan megválasztott elnök András Károly nyilatkozik.

Tisztségújító közgyűlés
2021 08. 11.
A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, a tisztség-újító közgyűlésen megválasztotta a szervezet elnökét, helyetteseit és elnökségi tagokat.
*Az új elnök, András Károly és a túlnyomó részben új elnökségi tagok, jó szakmai felkészültséggel és aktív közéleti munkával kívánják lendületbe hozni a kertbarát egyesületek közötti hasznos és eredményes kommunikációt. E helyütt is lehetőséget biztosítunk az egyesületeknek és személy szerint a kertbarát tagoknak, hogy információjukat megosszák mindennapi munkájukról.
*A KKOSZ elnöksége folyamatosan beszámol a rendezvényekről és az elhangzottakról, hogy minden egyes kertbarát elsőkézből kapjon tájékoztatást.
*Kérünk mindenkit, hogy tegye közzé, ha az egyesületében.
– Jó színvonalú előadás hangzott el. (előadó elérhetőségével)
– Kiállítást vagy bemutatót rendeznek (hely, időpont megjelöléssel)
– Szakmai kirándulásokról is ajánlást várunk.
*A KKOSZ aktív közvetítő szerepet is vállal a sikeres együttműködésben.
*Az elnökség munkáját és az előadásokat a KKOSZ honlapján is figyelemmel kísérhetitek.